Een explosieve ochtend in het gemeentehuis van Hilversum!

                

Een ‘explosieve’’ ochtend:
Op 28 maart vond een bijzondere bijeenkomst plaats in het mooie Gemeentehuis van Hilversum. “Uitnodiging voor een brainstormdag over de Gooise Gulden” stond boven de uitnodiging. Een gezelschap van zo’n 20 mensen was vroeg zijn bed uitgekomen op deze nog stille zaterdagochtend voor, wat een inspirerende bijeenkomst bleek….

Wie waren er allemaal?
– twee leden van de werkgroep die op deskundige wijze de bijeenkomst begeleidden en ons welkom heetten.
– de wethouder van Hilversum, naast wethouder participatie, “toevallig” ook hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit.
– een aantal enthousiaste burgers uit Hilversum, die het initiatief voor de Gooise Gulden al langere tijd vorm aan het geven zijn, met veel opgebouwde deskundigheid op dit gebied.
– een enthousiaste burger die al geruime tijd een initiatief trekt in een Hilversumse wijk, tegen Bussum aan, (de Hilversumse Meent) geografisch makkelijk afgezonderd. In de wijk loopt het initiatief om de Hilversumse Meent energie neutraal te maken het beste.
– een betrokken Hilversumse ondernemer, die de kansen van de Gooise Gulden ziet, om (veel?) meer economisch verkeer in Hilversum te generen, wat goed is voor iedereen. (onder andere organisator van het grote evenement Hilversum Alive)
– een bestuurder van een grote Hilversumse zorginstelling, die bezig is met een pilot in een wijk waar geëxperimenteerd gaat worden met een nieuwe rolverdeling tussen burgers (aansturing) en professionals, ook betrokken bij het Stadsfonds. Een fonds dat Hilversum op 1/1/2015 gestart is, om via verhoging van de OZB op niet-woningen, lokale initiatieven in wijken te stimuleren.
– een enthousiaste burger met deskundigheid op het gebied van sociale media en communicatie.
– een vastgoedondernemer, met verstand van sociale woningbouw en lokale munten.
– enkele enthousiaste raadsleden met belangstelling voor de ontwikkeling.
– twee enthousiaste burgers uit Naarden-Bussum, die bezig zijn een initiatief te vormen rond het aanjagen van sociale wederkerigheid en bij elkaar brengen van latente vraag en aanbod, waarbij het realiseren van een gemeenschappelijk dorpscentrum en een lokale munt speerpunten zijn.
– twee experts op gebied van lokale munten, met toepassingservaring van succesvolle initiatieven elders, met reeds ontwikkelde software (met Europese subsidie).

Wat werd duidelijk:
De wethouder gaf een inleiding waarin een bruikbaar kader werd geschetst van het fundamentele karakter van de ontwikkelingen. Hij schetste drie domeinen: thuis, markt en bestuur. Die elk kun eigen logica kennen: de marktlogica, de bestuurlijke logica en de sociale logica. Die logica’s moeten opnieuw worden uitgevonden in de komende periode:
De sociale logica: bijvoorbeeld om ongewenste in- en uitsluiting op te heffen. (omdat bepaalde zaken onbetaalbaar zijn voor mensen)
De marktlogica: bijvoorbeeld om transacties mogelijk te maken, die anders niet zouden gebeuren.
De bestuurlijke logica: omdat een andere bestuurlijke verhouding tussen burgers, organisaties, ondernemers en overheid nodig is. En een andere aansturing, met alle gevolgen voor het wettelijk kader.
Vervolgens werden de aanwezigen uitgenodigd om aan te geven wat de invoering wat een Gooise Gulden mogelijk zou maken: de vruchten van een getekende boom. De wortels waren metafoor voor de systeemeisen aan de Gooise Gulden.
Hierop kwamen uiteenlopende antwoorden als: de verduurzaming van wijken, sociale vraag en aanbod bij elkaar brengen. Betaalmiddel bij Hilversum Alive. Aanjager van economische verkeer in de stad. Ontwikkeling (van een deel van) Bensdorp, een al jaren leegstaande fabriek in Bussum/een ontmoetingsplek in Bussum.
Hierna is stilgestaan bij de vraag: “hoe zorgen we dat de Gooise Gulden een daalder waard wordt…?”
De experts sloten de rij. De vraag aan hun was: hoe kunnen wij tot succesvolle invoering van een Gooise Gulden overgaan? Mij is vooral bij gebleven, dat het belangrijk is goed na te denken over de schaal van invoering en de juiste uitgangspunten en criteria (wat is de bedoeling; gericht op burgers, ondernemers, organisaties). De kunst is vervolgens, aldus de heren: aan te sluiten bij de lokale mogelijkheden en wensen, en vandaar uit stap voor stap te bouwen.

Persoonlijke conclusies:
Qua inhoud is het belangrijk goed met alle betrokken partijen na te denken en het eens te worden over de vraag: Welke kathedraal willen we bouwen in Hilversum en Naarden-Bussum, misschien ook andere dorpen in het Gooi? Wat is het doel en beoogde resultaat van het initiatief?
(Tijdens een bijeenkomst met initiatiefnemers in Naarden-Bussum, werd een documentaire van Bernard Lietaer(Belgische prof. gespecialiseerd in lokale munten) getoond, waarin hij uitlegt waarom er in de 10e – 12e eeuw zo veel grote kathedralen gebouwd zijn en daarna niet meer. Lietaer legt uit dat in die periode iedere gemeenschap, stadje of dorp, zijn eigen munt had, en dat de koningen nog niet zo machtig waren, dat er landelijke munten waren. Een kathedraal had in die periode naast een spirituele functie ook een belangrijke sociale functie van ontmoetingsruimte, en een fysieke functie: bij slecht weer werd binnen gespeeld door de kinderen. Die kathedralen konden ontstaan omdat er een levendig economisch verkeer in de gemeenschap was: de ambachtslieden leverden hun arbeid, konden daar eten van kopen dat verbouwd was door de boeren en bijvoorbeeld kleding van kopen. Zo ontstonden (zeer) welvarende gemeenschappen. Dat leidde op de avond dat deze documentaire vertoond werd tot een gesprek over de vraag:
“Welke kathedraal willen wij bouwen in Naarden-Bussum?”(1))

Peter van der Vliet

Peter Van der Vliet