Laten we als burgers alvast het nieuwe coalitieakkoord maken!

De vele negatieve berichten over geweld, haat en uitsluiting, vragen om te centreren. Het ontbrekend element in het maatschappelijk debat op dit moment:  werken aan een gemeenschappelijk hoger doel dat zin en richting geeft aan ons bestaan. Wat is de samenleving die we willen? Wat is de berg die we in Nederland willen bouwen…?

Dit voorjaar verscheen het boek Crowdocracy[1]. Over hoe we met elkaar, als burgers (de crowd) beleid kunnen maken en een visie kunnen ontwikkelen. Dat boek maakt bewust, dat we als burgers het initiatief moeten en kunnen nemen, omdat we met elkaar slimmer zijn dan onze regeringsleiders.

 Zullen we voor de verkiezingen alvast een burger-coalitieakkoord maken?

Zoals gebruikelijk, wordt op dit moment, intensief geschreven aan de verkiezingsprogramma’s door de landelijke politieke partijen. Zullen we als burgersde vervelende campagnes, saaie tv-debatten en loze verkiezingsbeloften een stap verderbrengen? De urgentie is hoog. Ons voorstel is te experimenteren met Crowdocracy. Een nieuwe methode, waarbij net als met crowdfunding, gebruik gemaakt wordt van de kracht van de groep. We maken als burgers, met elkaar, op een Wikipedia-achtige manier, alvast een agenda voor de komende periode voor de politieke partijen. Een burger-coalitieakkoord. In IJsland is op deze wijze afgelopen periode door burgers gewerkt aan een nieuwe grondwet. Een belangrijk onderdeel van het burgercoalitieakkoord is ons gezamenlijk vast te stellen hogere doel. Vervolgens kan iedere politieke partij zich in campagne tijd uitspreken over het burger-coalitieakkoord. Dat levert vast interessante nieuwe tv-debatten op waarbij het verkiezingsprogramma van de partijen, vergeleken wordt met het burger-coalitie voorstel.  Je stemt straks op de partij die je grotere invloed toewenst op het realiseren van het burger-coalitieakkoord.

Een paar overwegingen:

- We weten uit onze jonge geschiedenis (Mandela en Gandhi) dat een helder fysiek doel (afschaffen van apartheid , onafhankelijkheid van Groot-Brittannië) grote positieve krachten vrij maakt. We hebben nu ook digitale middelen ter beschikking om aan draagvlak te werken en gezamenlijke kennis te ontsluiten. Werken aan een gezamenlijk hoger doel werkt samenbindend enals katalysator. Net zoals woede of angst samenbindend werkt…

- Het burger-coalitieakkoord werkt vanuit een positieve intentie met de focus op Nederland. Om zo, via de focus op Nederland, bij te dragen aan Europa en de wereld vragen, bijvoorbeeld op gebied van klimaat, milieu en armoede. Dus niet door vanuit woede of angst, af te sluiten en uit te sluiten, maar te streven naar praktisch uitvoerbare voorstellen. Bij een focus vanuit een positieve intentie, zijn de harten open en worden zaken benoemd met een open blik en open mind[2]. Er is moed voor nodig om onder ogen te zien hoe de situatie is…

- We zijn al eeuwen als samenleving en burgers, verstrikt in de dramadriehoek. In de dramadriehoek herken je daders, slachtoffers en toeschouwers. Vooral de vraag ‘wie de schuld heeft’ staat centraal.  We lijken nu eerder een stap terug te doen dan vooruit. Kunnen we de huidige situatie beschouwen als eenaanloopje om een stap verder vooruit te maken, als beschaving?

- Met een burger-coalitieakkoord maken weeen stap in de maatschappelijke discussie, dat we behoefte hebben aan nieuwe gedeelde zingeving. Naast alle relevante maatschappelijke terreinen is spiritualiteit een belangrijk thema van het akkoord.

- De ‘hete’ maatschappelijke vragen waar we voor staan in de wereld zijn zo omvattend, fundamenteel en complex, dat we maar één alternatief hebben, willen we overleven als soort: samenwerken. Luisteren, echt luisteren naar het tegengeluid, op zoek naar de informatie erachter. Uit de wij/zij dynamiek stappen. Door samen te werken aan een gezamenlijk hoger doel. Al doende nieuwe zingeving ontwikkelen metmenselijke maat.

Het samen werken aan een burger-coalitieakkoord is zo een constructieve methode om ons menselijk potentieel te benutten.

Een burger-coalitieakkoord, een volgende stap in de Nederlandse politiek?! Zo verheugen we ons op de komende verkiezingen!

Peter van der Vliet

Voorjaar 2016.

info@vandervliet.nu

 

[1] Crowdocracy – Watkins en Stratenus (2016)

[2] Scharmer – One earth, Two social fields (8-2016 www.huftingtonpost.com)

Peter Van der Vliet