Onze Partners

matthew-kosloski-726.png

"We maken deel uit van een interessant en complementair partner netwerk."

 

THP – OPLEIDING EN TRAINING

De club waar ik sinds 2008 partner van ben. Een stel goede professionals, die in staat zijn om met elkaar een vindplaats te creëren en op basis van duurzame relaties, diepgaande ontwikkeling tot stand te brengen in organisaties.

www.thp-partners.nl

ACTme

Essentiële randvoorwaarde voor fundamentele ontwikkeling is het bewustzijn van betrokkenen op eigen kwaliteiten en schaduw. ACTme is een Jungiaans geinspireerde persoonlijkheidstest, die de brug slaat tussen drijfveren en competenties. Ik ben gecertificeerd voor de individuele- en de teamtest. De ACTme test geeft zicht op natuurlijke kwaliteiten en gedrag, en gedrag onder druk.

In tegenstelling tot andere metingen, combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten slechts op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

www.actme.nl

GEMEENSCHAPSONTWIKKELING

Sinds 2008 ben ik trekker van de politieke kring. Focus is: ontwikkelen van een nieuwe politiek, die uitgaat van eenheid. In deze kring zitten ervaringsdeskundigen van lokaal niveau,  regionaal-, provinciaal- en landelijk niveau. De inzichten uit deze kring zijn/worden vertaald in het dienstenaanbod.

De gemeenschap is de komende periode een belangrijke ‘hete plek’ voor maatschappelijke ontwikkeling.

Samenwerking van de vier ‘stemmen’ in de gemeenschap (burgers, ondernemers, organisaties, en overheid)opnieuw uitvinden. Bottum-up, top-down, maar vooral van binnen naar buiten... “Niet praten over, maar praten en doen met elkaar”. Samenwerken aan de ontwikkeling van een samenleving gebaseerd op controle en angst, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen en liefde.

HET ONTWIKKELFORUM

Een nieuwe ontwikkeling in 2018. Samen met Marianne de Jager en Cle Burgers organiseer ik het Ontwikkel Forum. Voorjaar 2019 organiseren we een twee daagse: Het Economisch Forum.

 LOKAAL INITIATIEF: BROEDPLAATS GOOISE MEREN

Sinds 2014 ben ik één van de mede initiatiefnemers van burgeriniatief Broedplaats Gooise Meren. Doel is met elkaar ontwikkelen van een nieuwe gemeenschap op gebied van duurzaamheid, economie en democratie. Vanuit deze ontwikkeling ontstaat nieuwe zingeving. 

www.facebook.com/broedplaatsgooisemeren

 REGIONAAL INITIATIEF: WIJ MAKEN HET GOOI

Ik ben één van de trekkers van Regionaal initiatief: lokale democratie in ontwikkeling. Lokale initiatiefnemers, bewoners, overheid en politiek vanuit zes gemeenten met elkaar in gesprek. http://wijmakenhetgooi.nl

Samenwerkingspartner: www.eigentijdseverbindingen.nl  Anne-Marie Poorthuis

LANDELIJK INITIATIEF : CENTER FOR HUMAN EMERGENCE

Sinds najaar 2017 ben ik voorzitter van Center For Human Emergence Nederland.

Maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn.

www.humanemergence.nl

Stichting Human Emergence is grootaandeelhouder van www.synnervate.nl