Onze Partners

matthew-kosloski-726.png

"We maken deel uit van een interessant en complementair partner netwerk."

De gedeelde focus is: “maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn”

 

THP – OPLEIDING EN TRAINING

De club waar ik sinds 2008 partner van ben. Een stel goede professionals, die in staat zijn om met elkaar een vindplaats te creëren en op basis van duurzame relaties, diepgaande ontwikkeling tot stand te brengen in organisaties.

www.thp-partners.nl

ACTme

Essentiële randvoorwaarde voor fundamentele ontwikkeling is het bewustzijn van betrokkenen op eigen kwaliteiten en schaduw. ACTme is een Jungiaans geinspireerde persoonlijkheidstest, die de brug slaat tussen drijfveren en competenties. Ik ben gecertificeerd voor de individuele- en de teamtest. De ACTme test geeft zicht op natuurlijke kwaliteiten en gedrag, en gedrag onder druk.

In tegenstelling tot andere metingen, combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten slechts op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

www.actme.nl

GEMEENSCHAPSONTWIKKELING

Sinds 2008 ben ik trekker van de politieke kring. Focus is: ontwikkelen van een nieuwe politiek, die uitgaat van eenheid. In deze kring zitten ervaringsdeskundigen van lokaal niveau,  regionaal-, provinciaal- en landelijk niveau. De inzichten vanuit deze kring hebben geleid tot een ParticipatieLAB voorjaar 2019 “Anders werken aan stad, dorp en land. De gemeenschap is de komende periode een belangrijke ‘hete plek’voor maatschappelijke vernieuwing.

Samenwerking van de vier ‘stemmen’ in de gemeenschap (inwoners, ondernemers, organisaties en overheid opnieuw vormgeven, uitgaande van intiatiefkracht van inwoners en de gemeente in een faciliterende rol. Bottum-up, top-down, maar vooral van binnen naar buiten… “Niet praten over, maar praten met en doen met elkaar.” Samenwerken aan de ontwikkeling van een samenleving gebaseerd op controle en angst naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen en liefde.

Het Participatie LAB voorjaar 2019 met mensen betrokken bij initiatieven in Almere, Amersfoort, ‘t Gooi, Amsterdam en Nijmegen/Berg en Dal heeft geleid tot een uitgekristalliseerd aanbod om partijen uit een stad of regio samen te brengen (een hete plek) rondom een complex thema (wicked problem) en aan de hand van de tijdens het ParticipatieLAB ontwikkelde routekaart nieuwe antwoorden te vinden op vraagstukken. De samen ontwikkelde oplossingen hebben grote kans van slagen, waardoor een NEXT LEVEL kan worden bereikt. Er is een combinatie ontwikkeld tussen individuele bewustwording en collectieve bewustwording. Lees meer informatie in deze flyer.

BEWUSTZIJNSVERSNELLERS

Een nieuwe ontwikkeling in 2019. Samen met Marianne de Jager en Evelien Schipper organiseer ik aanbod voor bewustzijnsversnellers. Thuiskomen bij jezelf, je omgeving, en samen een nieuw verhaal maken. Thuiskomen is het zijnsniveau (hoge energie), samen een nieuw verhaal maken is het doe-niveau (wat is dan het huiswerk wat ik te doen heb) Aansluiten bij jouw verhaal. Waar sta je op de routekaart? Wat is jouw volgende stap? Hoe sluit deze aan op een grotere beweging in NL?

De routekaart oftwel Awareness Accellerator bestaat uit 6 ontwikkelstappen, waarmee je jouw unieke verhaal helder krijgt, uitspreekt en ervoor gaat staan. Daarna is het de kunst anderen mee te krijgen, zodat we samen het nieuwe verhaal maken.

 REGIONAAL INITIATIEF: WIJ MAKEN HET GOOI

Ik ben één van de trekkers van Regionaal initiatief: lokale democratie in ontwikkeling. Lokale initiatiefnemers, bewoners, overheid en politiek vanuit zes gemeenten met elkaar in gesprek. http://wijmakenhetgooi.nl

LANDELIJK INITIATIEF : CENTER FOR HUMAN EMERGENCE

Sinds najaar 2017 ben ik voorzitter van Center For Human Emergence Nederland.

Maatschappelijke vernieuwing vanuit eenheidsbewustzijn.

www.humanemergence.nl

Stichting Human Emergence is grootaandeelhouder van www.synnervate.nl