Code Oranje als katalysator. Open brief aan Bert Blase

                                           

Open brief aan Bert Blase en andere actievelingen voor Code Oranje

Bussum, 5 februari 2017.

Goedendag Bert,

Code Oranje on the move! September afgelopen jaar heb ik je leren kennen tijdens de startbijeenkomst in Alblasserdam waar een aantal enthousiaste ‘gekken’; burgers, bestuurders, ondernemers, wetenschappers, gedreven door een gezamenlijk doel bijeen kwam. “Het is hoog tijd voor een fundamentele vernieuwing van de democratie”zei je. Ik was bij deze bijeenkomst aanwezig en kon als mede-initiatiefnemer van Broedplaats Gooise Meren, mooi inbrengen hoe het is als burger om zonder middelen, gevoed door enthousiasme, ‘gewoon’ een initiatief te beginnen. Er zijn afgelopen jaren vele vergelijkbare initiatieven in gemeenten ontstaan. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst. Er werd goed geluisterd naar elkaar en als vanzelf ontstond een beweging die later Code Oranje is gaan heten. Tijdens deze bijeenkomst vielen drie dingen me op:

  1. Hoeveel er al gebeurt op gebied van experimenten met de democratie in gemeenten. Dat er enthousiast, en met vallen en opstaan, door burgers, gemeentes (ambtenaren en bestuurders), ondernemers, mensen uit organisaties, volop geëxperimenteerd wordt om de lokale gemeenschap op een nieuwe manier te verbinden met elkaar, om op een nieuwe manier sturing te geven aan de broodnodige maatschappelijke vernieuwingen.
  2. Ook viel me op dat er een groot gedeeld besef was om tot een soort Landelijke Agenda te komen. Een landelijke agenda, opgeduwd vanuit gemeenten, samengesteld door betrokkenen (burgers, ondernemers, organisaties, gemeenten) waarin de ontwikkeling van de verschillende maatschappelijke domeinen (o.a. duurzaamheid, economie – geld-werk, democratie)afgestemd uitkristalliseert.
  3. Ik had onmiddellijk beeld bij de kracht en het effect van het gezamenlijk formuleren welke berg we willen bouwen in Nederland, voor de wereld. Een lekker concreet doel helpt, leert de ervaring met het afschaffen van de apartheid (Mandela) en de onafhankelijkheid van India (Gandhi).
  4. Op een gegeven moment kwam het gesprek in Alblasserdam op het onderwerp ontwikkelende waarden. Eén van de burgemeesters sprak een zin die me is bij gebleven: “Iedereen voelt dat er een hele fundamentele omslag gaande is in de samenleving…”
  5. Inmiddels zijn we eind januari een paar maanden verder. Goed om te zien hoe Code Oranje blijkbaar werkt als katalysator voor een aantal ontwikkelingen.

Wat ik je wil laten weten, beste Bert hoe bijzonder ik het vind, dat de tijd blijkbaar rijp is, om de krachten te bundelen. Code Oranje organiseert samen met Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 9 maart ’s avonds een bijeenkomst waar de drie boven genoemde invalshoeken in ieder geval aan de orde zullen komen, en waarbij gewerkt wordt aan een mix van snel zichtbaar resultaat boeken en diepgaande ontwikkeling. Allemaal erop gericht om de ontwikkeling die gaande is te stimuleren, rustig, stap voor stap, vastberaden, scherp als ’t nodig is, speels, het momentum benuttend, als het kan. De ontwikkeling van Code Oranje waar we beiden actief aan bijdragen, sterkt mij ook weer om enthousiast door te zetten in Gooise Meren. We hebben daar met elkaar afgesproken “het gewoon op een nieuwe manier te gaan doen, letterlijk inspelend op wat zich voordoet. Met plezier een nieuwe realiteit creëren. Het is een inspirerende ervaring, om die gewenste realiteit als vertrekpunt te nemen en niet als een frustrerend punt op de horizon wat nooit bereikt zal worden. Deze ervaring wensen we alle Nederlanders toe!

Bij het onderwerp HOE de democratie kan ontwikkelen, merken we hoe leuk het is om via de samen leren bijeenkomsten die we gepland hebben in het Gooi, hiermee bezig te zijn. We hebben onze avond rond dit thema op 28 februari gepland. Er werken ook een aantal enthousiaste kunstenaars mee. Kunnen we mooi de oogst van de avond in het Gooi inbrengen op de avond op 9 maart in Pakhuis de Zwijger.

Ook gaan we op 9 maart aan de slag met de WAT vraag: hoe ziet het proces eruit om als verzamelde burgers, gemeenten tot een Landelijke Agenda te komen. Wat is de berg die we in Nederland willen bouwen? Waarbij we vanuit de enorme energie die nu al loskomt uit de duizenden burgerinitiatieven een stap willen zetten richting een Landelijke Agenda. Zou het niet geweldig zijn, om voor alle maatschappelijke domeinen tot een ontwikkelende agenda te komen, mede gevoed door mondiale urgentie. Ik merk bij ons in het Gooi, dat de kracht van ons burgerinitiatief is, dat we heel radicaal kunnen zijn. We werken als Broedplaats bijvoorbeeld doelgroeploos en domeinloos, en benutten b.v. de energie die er is in de gemeenschap voor de opvang van statushouders (‘Elke Gooise Matras komt van pas’), om samen met mensen met een verhaal (nieuwkomers en autochtonen) de Altijd Werkplaats op te zetten. We gaan ervan uit, dat met een paar jaar de Sociale Dienst in onze gemeente overbodig is. Het sociale vangnet heeft zijn dienst bewezen. We zijn hard toe aan een volgende stap die voortbouwt op wat we tot nu toe gerealiseerd hebben. We weten dat het complexe ontwikkelvragen zijn, juist omdat al die maatschappelijke terreinen samenhangen. Wat een te gek idee dat landelijke ministeries (b.v. Economische zaken en Binnenlandse zaken) aangestuurd door burgers/burgerinitiatieven een nieuwe wereld mogelijk maken!

De WAAROM vraag vind ik persoonlijk op dit moment maatschappelijk de spannendste. Wat is er gaande in dit ‘tijdperk van transities’? In het Gooi zijn we geïnspireerd op Code Oranje een project: ‘Bezinning op de democratie’ aan het voorbereiden. Intentie is met elkaar in het Gooi te onderzoeken en te experimenteren met de vraag: hoe neutrale bezinning eruit kan zien, zodat samen, met ruimte voor persoonlijke invulling, met elkaar stil gestaan kan worden. Nieuwe neutrale rituelen te ontwikkelen, waarbij we een nieuwe ruimte creëren om samen stil te staan bij wat ons inspireert. Misschien lijkt het wel wat op de hagepreken van de middeleeuwen, maar dan 2017. Samen stil staan als mens in de ontwikkelende natuurlijke orde. Het lijkt ons reuze spannend om vanuit dit ontwikkelend bewustzijn, heel fundamenteel stil te staan wat dat betekent voor de democratie.

In het Gooi bouwen we graag aan de mix tussen gewoon goed doen en geven (Zoals mijn oma al zei: “Je kan je rijk geven!”)en de fundamentele achterliggende vragen. We ervaren hierbij dat we vanuit vertrouwen stap voor stap kracht kunnen ontwikkelen. We zijn bezig net als elders in het land, om vanaf de grond onze gemeenschappen opnieuw op te bouwen. Het is fijn, in deze onrustige tijden, als Code Oranje hierbij helpt. Zullen we samen doorzetten om de wet van de remmende voorsprong om te draaien in de wet van het trekkend potentieel?! Ik kijk uit naar 9 maart!

Hartelijke groet,

Peter (mede-initiatiefnemer Broedplaats Gooise Meren)

Peter Van der Vliet